Pracownicy

Na kierunku Geoinformatyka i techniki satelitarne zajęcia prowadzone są przez wykładowców Uniwersytetu Zielonogórskiego z następujących Wydziałów:

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

http://www.wbais.uz.zgora.pl/pracownicy-wydzialu/

Wydział Fizyki i Astronomii

Instytut Fizyki

http://www.if.uz.zgora.pl/employee/all

Instytut Astronomii

http://astro.ia.uz.zgora.pl/pracownicy/

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

http://pers.uz.zgora.pl:7777/pers/base.main