Regionalny Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego

Webinarium rozpoczyna cykl spotkań związanych z realizacją projektu pt. „Regionalny Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego jako narzędzie monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa wraz z e-usługami (RWIIP_WL)”, którego Liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, a Partnerami - gminy i powiaty województwa. Uniwersytet Zielonogórski jest instytucją wspierającą powyższe działania.

Webinarium odbyło się 4 czerwca 2020 r.

Program

 1. CZĘŚĆ I: Krawędź postępu technologicznego, osiągnięcia w dziedzinie obserwacji Ziemi
  dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ
  Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, Uniwersytet Zielonogórski
  dr hab. inż. Stanisław Lewiński, prof. CBK PAN, dr inż. Radosław Malinowski
  Zakład Obserwacji Ziemi, Centrum Badań Kosmicznych PAN
  mgr inż. Rafał Dąbrowski
  GEOSYSTEMS Polska sp. z o.o.
  dr inż. Radosław Malinowski
  Zakład Obserwacji Ziemi Centrum Badań Kosmicznych PAN
  dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR w Krakowie
  ProGea 4D sp. z o.o.
  Alberto Lopez, Andy Stephenson
  MAXAR Technologies Ltd.
  dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW
  Politechnika Warszawska, Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych
  Robert Lach
  Spatial Data Systems Sp. z o.o.
 2. CZĘŚĆ II: Jak zbudować sprawną i nowoczesną Infrastrukturę Informacji Przestrzennej w województwie?
  Tadeusz Jędrzejczak
  Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
  Cezary Wysocki
  Zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
  Wojciech Olszewski
  Biuro Projektów Własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
  Henryk Janowicz
  Starosta Żagański, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa
  Marek Cebula
  Burmistrz Krosna Odrzańskiego, Przewodniczący Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
  Marcin Jabłoński
  Członek Zarządu Województwa Lubuskiego