Ostatnie aktualności

WEBINARIUM poświęcone Infrastrukturze Informacji Przestrzennej województwa lubuskiego

W dniu 04.06.2020r. odbyło się webinarium rozpoczynające cykl spotkań związanych z realizacją projektu pt. „Regionalny Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego jako narzędzie monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa wraz z e-usługami (RWIIP_WL)”, którego Liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, a Partnerami – gminy i powiaty województwa. Uniwersytet Zielonogórski jest instytucją wspierającą powyższe działania.

Czytaj dalej

Więcej na stronie aktualności