STUDIA

STUDIA I STOPNIA

ZASADY ZALICZANIA SEMESTRU

Zasady zaliczania semestrów w ramach kierunków prowadzonych przez Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska:
Zaliczenie-semestru

SYLABUSY

Geoinformatyka i techniki satelitarne –  studia stacjonarne, niestacjonarne I-go stopnia – sylabusy:

2019/2020
2020/2021

REGULAMIN STUDIÓW

https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

AKTY PRAWNE

MINISTERSTWO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018r. poz. 1668) – wersja obowiązująca od 30 sierpnia 2018r. Link
  • Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018r. poz. 1669) – wersja obowiązująca od 30 sierpnia 2018r. Link

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

  • Statut Uniwersytetu Zielonogórskiego (tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 553 z 25 września 2019r. w wersji obowiązującej od 1 października 2019r.) Link

KIERUNEK GEOINFORMATYKA I TECHNIKI SATELITARNE

  • Uchwała nr 225 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 stycznia 208r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku geoinformatyka i techniki satelitarne i określenia efektów dla tego kierunku. Link
  • Uchwała nr 410 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019r. w sprawie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku geoinformatyka i techniki satelitarne i określenia efektów uczenia się dla tego kierunku. Link
  • Program studiów. Link
  • Plan studiów – stacjonarne. Link
  • Plan studiów – niestacjonarne. Link
  • Efekty kształcenia I stopnień. Link