Aktualności

WEBINARIUM poświęcone Infrastrukturze Informacji Przestrzennej województwa lubuskiego

W dniu 04.06.2020r. odbyło się webinarium rozpoczynające cykl spotkań związanych z realizacją projektu pt. „Regionalny Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego jako narzędzie monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa wraz z e-usługami (RWIIP_WL)”, którego Liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, a Partnerami – gminy i powiaty województwa. Uniwersytet Zielonogórski jest instytucją wspierającą powyższe działania.

Czytaj dalej

WEBINARIUM pt. Krawędź postępu technologicznego, osiągnięcia w dziedzinie obserwacji Ziemi

JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, zaprasza na webinarium  rozpoczynające cykl spotkań związanych z realizacją projektu pt. „Regionalny węzeł infrastruktury informacji przestrzennej województwa lubuskiego jako narzędzie monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa wraz z e-usługami (RWIIP_WL)”, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, a partnerami – gminy i powiaty województwa.
Odbędzie się ono w czwartek 04 czerwca br., w godz. 9.00 – 12.20Udział w seminarium jest bezpłatny.

Czytaj dalej

SEMINARIUM pt. „GEOINFORMATYKA/GIS W SZKOLE – MYŚLENIE GEOPRZESTRZENNE”

SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH pt. „GEOINFORMATYKA/GIS W SZKOLE – MYŚLENIE GEOPRZESTRZENNE”

W dniu 6 marca 2020r. Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z firmą ESRI Polska zorganizował 1-dniowe seminarium poświęcone tematyce dotyczącej zastosowania geoinformatyki i GIS (Geograficzny System Informacji) w nauczaniu.

Czytaj dalej

WARSZTATY pt. „RÓŻNE OBLICZA PLATFORMY ARCGIS”

WARSZTATY DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH, WYKŁADOWCÓW, DOKTORANTÓW i STUDENTÓW pt. „RÓŻNE OBLICZA PLATFORMY ARCGIS”

Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z firmą ESRI Polska zorganizował, w dniu 5 marca 2020r., otwarte certyfikowane warsztaty dla pracowników naukowych, wykładowców, doktorantów i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Warsztaty poświęcone były tematyce dotyczącej możliwości zastosowania platformy ArcGIS.

Czytaj dalej

WARSZTATY „RÓŻNE OBLICZA PLATFORMY ArcGIS”

WARSZTATY DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO PT. „RÓŻNE OBLICZA PLATFORMY ArcGIS”

Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z firmą ESRI Polska zorganizował, w dniu 5 marca 2020r., certyfikowane zamknięte warsztaty dla studentów kierunku Geoinformatyka i techniki satelitarne Uniwersytetu Zielonogórskiego. Warsztaty poświęcone były tematyce dotyczącej możliwości zastosowania platformy ArcGIS.

Czytaj dalej

Koło naukowe Geoinformatyki i Technik Satelitarnych w Centrum Informatycznym w Świerku

Koło naukowe Geoinformatyki i Technik Satelitarnych z wizytą w Centrum Informatycznym w Świerku

16-17 stycznia 2020r. studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego, będący członkami Koła Naukowego Geoinformatyki i Technik Satelitarnych wraz z opiekunem naukowym – dr hab. inż. Anną Bazan-Krzywoszańską mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniu z pracownikami Centrum Informatycznego w Świerku, będącego jednostką badawczą Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Czytaj dalej

MIKOŁAJ NA BUDOWNICTWIE

NA BUDOWNICTWIE MIKOŁAJ PRZYCHODZI 5 GRUDNIA!

Po raz pierwszy w Instytucie Budownictwa 5 grudnia 2019 r. studenci pod opieką mgr inż. Anny Kucharczyk i mgr. inż. Bartosza Michalaka zorganizowali akcję „Na budownictwie wyprzedzamy harmonogramy! Mikołaj przychodzi 5-tego!”.

Czytaj dalej

IV KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA pt. INNOWACJE W GEODEZJI I KARTOGRAFII, GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ OCHRONIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH

W dniach 5-7 czerwca 2019r. w Janowie Lubelskim odbyła się IV Konferencja Naukowo – Techniczna pt. „Innowacje w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych, której głównym organizatorem był Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie pod patronatem Głównego Geodety Kraju dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego.

Czytaj dalej