Dla Studentów

WŁADZE WYDZIAŁU

DZIEKAN

dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ

e-mail: Dziekan@wbais.uz.zgora.pl

Bud. A-8 p. 125B

PRODZIEKAN DS.STUDENCKICH

dr inż. Krystyna Urbańska

e-mail: Prodziekan@wbais.uz.zgora.pl

Bud A-8 p. 125A

SEKRETARIAT DZIEKANA

mgr Marta ŚWIRYDZIUK

tel.: (+48 68) 328 26 39
fax: (+48 68) 328 47 23
e-mail: M.Swirydziuk@wbais.uz.zgora.pl

bud. A-8, pokój 125

DZIEKANAT

Kierownik Dziekanatu:
mgr inż. Joanna WOŚ

tel.: (+48 68) 328 23 34
e-mail: J.Wos@wbais.uz.zgora.pl

bud. A-8, pokój 102
studia stacjonarne I-go stopnia na kierunku budownictwo

mgr Katarzyna GRODZKA

tel.: (+48 68) 328 25 21
e-mail: K.Grodzka@wbais.uz.zgora.pl

bud. A-8, pokój 101

studia niestacjonarne I-go i II-go stopnia na kierunkach:
architektura i urbanistyka, budownictwo i inżynieria środowiska
studia stacjonarne I-go i II-go stopnia na kierunku architektura i urbanistyka i II-go stopnia na kierunku budownictwo

INFORMACJE BIERZĄCE i WZORY DOKUMENTÓW

http://www.wbais.uz.zgora.pl/dziekanat/

SAMORZĄD STUDENCKI

http://www.samorzad.uz.zgora.pl/

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

http://www.niepelnosprawni.uz.zgora.pl/

SYSTEM DZIEKANAT – LOGOWANIE STUDENTA

https://student.uz.zgora.pl/

POCZTA ELEKTRONICZNA STUDNETÓW UZ

https://poczta.stud.uz.zgora.pl/

DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH UZ

http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/kontakt-dss

DOMY STUDENCKIE

http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/domy-studenckie

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW

http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/swiadczeniadla-studentowi-doktorantow

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/ubezpieczenia-zdrowotne

UBEZPIECZENIE OC

http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/ubezpieczenie-oc-uczelni

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NNW

http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/grupowe-ubezpieczenie-nnw

STYPENDIA I NAGRODY

http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/stypendia-i-nagrody

PARLAMENT STUDENCKI

http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/parlament-studencki-i-rada-doktorantow-uz

SAMORZĄD STUDENCKI

http://www.dss.uz.zgora.pl/images/Regulamin_Samorz%C4%85du_Studenckiego_UZ.pdf

BIURO KARIER

http://www.bk.uz.zgora.pl/index.php?pl

Erasmus+/MOST I MOSTECH

Erasmus+

https://www.erasmus.uz.zgora.pl/

MOST I MOSTECH

http://www.dk.uz.zgora.pl/most_mostech.php

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

http://www.dk.uz.zgora.pl/most_mostech.php