Wyróżnienie kierunku geoinformatyki i technik satelitarnych

Konkurs „Studia z Przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków/programów studiów na polskich uczelniach

Przekazywanie nowoczesnej, aktualnej wiedzy, nacisk na najwyższą jakość edukacji oraz rozwój kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców, to wartości doceniane przez jury Konkursu.


Uczestników konkursu ocenia jury złożone z naukowców, przedstawicieli Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i reprezentantów środowisk gospodarczych.