Wykaz zajęć stacjonarnych dla kierunku Geoinformatki I roku